Řeckokatolická církev

Pod správu Řeckokatolické farnosti v Plzni spadají okresy: Domažlice, Klatovy, Tachov, Plzeň-Sever a Plzeň Jih

Liturgie
Neděle : od 09:30  hodin    Ukrajinsky

                  od 11:00  hodin    Staroslověnsky

Středa:  od 18:30 hodin  
I.Pátek v měsíci  a  svátek:
od 18:30 hodin  

- V současné době probíhá odvodnění kolem kostelních základů 
- Výměna osvětlení nad oltářem a v hlavní lodi 11_2019
- Opravená hrobka 09_2019

- Oprava kříže naproti hlavní bráně byla  dokončena 04_2019

Plzeňské Diecéze

Liturgie
Kaple bl. Hroznaty na biskupství Plzeňském. Na tomto místě pouze od října do března.

Středa:   od 18:30 hodin

I.Pátek a svátek :  od 18:30 hodin

 

Vytvořeno pomocí Mozello - nejsnadnějšího nástroje na tworbu webů na světě.

 .