Slovo papeže:

 Papež vyzval vyzval všechny křesťany, aby se tuto středu v poledne (25.3.2020) společně pomodlili modlitbu Otče náš. V pátek udělí mimořádné eucharistické požehnání Urbi et Orbi.

Slovo biskupa:

Biskup Tomáš vybízí v pátek 27. března k postu, "který nás posílí na naší duchovní cestě neznámou krajinou dnešních dnů". V rámci možností tento den má mít charakter přísného postu (jako na Popeleční středu či Velký pátek), ale s ohledem na konkrétní možnosti jednotlivých věřících.

Řeckokatolická církev

Pod správu Řeckokatolické farnosti v Plzni spadají okresy: Domažlice, Klatovy, Tachov, Plzeň-Sever a Plzeň Jih

! Liturgie v jednotlivých farnostech neprobíhají až do odvolání  na základě nařízení vlády ČR !

Mše svatá bude přenášena v neděli on-line od 11.30 hodin

Odkazy na přímý přenos řeckokatolických bohoslužeb: sobota 28.03.2020 od 18:00 hodin

 a neděle 29.03.2020 od 11:30 hodin

Facebook

Odkaz na přímé přenosy bohoslužeb

Během sledování mše svaté nic nepopíjíme, nejíme, nemluvíme a neodbíháme, jak se to běžně dělá při jiných typech programů.

Svou snahu být účastný na této mši svaté vyjadřujeme i tím, že se zapájíme do patřičných odpovědí věřících a vyslovujeme příslušné modlitby.

Aktuality .

Naděje je vzduch, který křesťan dýchá

„Křesťanská naděje je jako kotva hozená k břehu,“ kázal papež František při ranní mši v kapli Domu sv. Marty. Povzbudil k životu napjatému vstříc setkání s Pánem; jinak se křesťanský život zkazí jako stojatá voda.

Proto je naděje ctností, která je neviditelná. Působí zdola, umožňuje nám zdola, abychom šli a viděli. Není snadné žít v naději, ale řekl bych, že by měla být vzduchem, který křesťan dýchá, vzduchem naděje. Jinak nebude moci putovat, nebude moci jít dál, protože nebude vědět kam jít. Naděje, a to je jisté, nám dává bezpečí, naděje nikdy neklame. Pokud doufáš, nebudeš podveden. Je třeba otevřít se Pánovu příslibu, natahovat se k tomuto příslibu, ale s vědomím, že Duch je tím, kdo v nás působí. Kéž nám všem Pán daruje tuto milost žít v napětí, nikoli však nervovém, nýbrž v napětí skrze Ducha svatého, který nás vrhá k druhému břehu a drží v naději.“

Zvony pro ochranu a naději

Připojujeme se k iniciativě plzeňského biskupství, podstatou které je nechat 10 minut zvonit zvony na kostele a zároveň se v tu dobu v (zavřeném) kostele kněz modlí za celou farnost a města či obce na území farnosti. Tou dobou se farníci ze svých domovů také modlí se za všechny obyvatele, za nemocné, za lékaře, za vysvobození ze strachu, za pokoj a bezpečí…

Sv. Mikuláš: neděle 11.30 hodin – níže uvedené litanie

Odkazy .

Litanie v čase nemocných

Koronavirus - epidemie

Provedené práce na farnosti

Liturgie
Neděle : od 09:30  hodin    Ukrajinsky

                  od 11:00  hodin    Staroslověnsky

Středa:  od 18:30 hodin  
I.Pátek v měsíci  a  svátek:
od 18:30 hodin  

- V současné době probíhá odvodnění kolem kostelních základů 
- Výměna osvětlení nad oltářem a v hlavní lodi 11_2019
- Opravená hrobka 09_2019

- Oprava kříže naproti hlavní bráně byla  dokončena 04_2019

Plzeňské Diecéze

Liturgie
Kaple bl. Hroznaty na biskupství Plzeňském. Na tomto místě pouze od října do března.

Středa:   od 18:30 hodin

I.Pátek a svátek :  od 18:30 hodin

 

Vytvořeno pomocí Mozello - nejsnadnějšího nástroje na tworbu webů na světě.

 .