Osobnosti českého národa

Čestné hroby

·         Martin Kopecký, poslední plzeňský magistrátní purkmistr

·         Bernard Guldener, básník a dramatik

·         Josef Kajetán Tyl, spisovatel a dramatik

·         Filip Zöllner, divadelní ředitel

·         Josef František Smetana, profesor filosofie a český buditel

·         Ignác a Karel Schiebloci, buditelé a vydavatelé novin

·         Hynek Palla, hudební skladatel a ředitel plzeňského Hlaholu

·         Josef Vojtěch Sedláček, profesor na Filosofickém ústavu, přední buditel

·         Martin Hruška, první archivář města Plzně

·         Jan Škoda, zakladatel významné plzeňské rodiny

·         František Pecháček, plzeňský purkmistr

·         Jan Walter, průkopník myšlenky sociální demokracie

·         Stanislav Zauper, literát a básník, Goetův přítel a životopisec

·         Emil Škoda, technik a podnikatel, zakladatel Škodových závodů

Hroby významných osobností a cenné náhrobky

·         Rodina Ottova

·         Vilém Kopecký

·         Zuzana Wanková

·         Rodina Mehnertova

·         Rodina Svidenských

·         Rodina Kopeckých

·         Rodina Wopršálkova

·         Rodina Moserova

·         Rodina Exle

·         Rodina Fischerova

·         Rodina Jahnova

·         Rodina Komárkova

·         Rodina Becherova

·         JUDr. Karel Houška

·         František Hallý

·         Josef Hinträger

·         Rodina Czermak-Kessler

·         František Filous

·         Františka Steinerová

·         Ondřej Pitlík

·         Petr Wölfer

·         Rodina Lillingova

·         Rodina Fodermayerova


Vytvořte si s Mozello web nebo e-shop.

Rychle, snadno a bez programování.

Nahlásit porušení pravidel Podrobnosti